Jogi Nyilatkozat

Az Erotika Shop webáruház az oldalon történő vásárlást a látogató regisztációjához köti, a webáruházban történő böngészéshez azonban nem szükséges a látogató regisztrációja.

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.erotikaaruhaz.com címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.erotikaaruhaz.com oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő a Szolgáltató, azaz a BA Hungary Kft.

Az adatkezelő elérhetősége:

​Székhely: 6722 Szeged, Bolyai u. 14-16.
Adószám: 23015225-2-06
Telefonszám: +36-30-230-8285

A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.
(az adatkezelő definíciója: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.)

A felhasználó a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki a weboldalon megfelelően regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A szolgáltatással összefüggésben a szolgáltató által végzett adatkezelés célja:
- Internetes kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatás nyújtása;
- regisztrált felhasználók azonosítása a következők szerint: a regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást teszi lehetővé, az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítására szolgál;
- a szolgáltatás használatával felmerült viták rendezése;
- felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatban (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.);
- működési problémák elhárítása;
- közvetlen üzletszerzés.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A felhasználó kötelezően megadja felhasználói nevét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik.

Az egyes felhasználók adatlapján szereplő adatok megadása kötelező, vagy önkéntes. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok körébe, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek.

A kötelezően megadandó adatok köre:
- vezetéknév
- keresztnév
- felhasználói név
- jelszó
- e-mail cím
- telefonos elérhetőség
- lakcím

A felhasználói név a webáruház valamennyi felhasználója számára látható.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik.

5. Technikai adatok kezelése

Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás céljából használja fel. Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Adatkezelő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.

Az 5. pont alapján rögzített technikai adatokat az adatkezelő összesítve, statisztikai célokra felhasználja.

Az adatkezelő jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő hírleveleiben, illetve egyéb értesítő leveleiben reklámot helyezzen el. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön, azonban ezt a felhasználó utólag megtilthatja.

Az adatlapon megadott adatokat az adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

8. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az adatkezelő, mint Szolgáltató a www.erotikaaruhaz.com oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.